เงินอุดหนุนบุตรเข้าวันไหน เดือนสิงหาคม เช็กเลย

เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนสิงหาคม 2563 รัฐบาลโอนเงินเข้าเมื่อไหร่ อยากรู้เเล้ว เช็กได้เลย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โพสต์

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนสิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเดือนสิงหาคม 2563
  2. เงินออกวันที่ 10 สิงหาคม 2563 (600 บาทต่อเดือน)
  3. ส่งคำขอเงินอุดหนุนเด็ก จำนวน 1,692,290 คน
  4. เป็นจำนวนเงินราว 1,015 ล้านบาท

เช็กเงินอุดหนุนบุตร ได้ด้วยตนเอง