ลงทะเบียน คนละครึ่งรอบ 2 เริ่ม 11 พ.ย. 63 ระหว่างเวลา 06.00 น.–23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน

สำหรับผู้ที่สามารถลงทะเบียนคนละครึ่ง รอบ 2 ได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • คนไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • ไม่ใช้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
  • ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง มาก่อน
  • เคยลงทะเบียนแต่ไม่สำเร็จ ถือเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ