เช็กวิธีใช้สิทธิคนละครึ่ง จ่ายค่าน้ำมันเบนซิน สำหรับคนขับมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ตลอด 3 เดือน เริ่มในช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 65 รวม 3 เดือน

เงื่อนไข คนละครึ่งจ่ายค่าน้ำมันเบนซิน

  1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือมอเตอร์ไซต์รับจ้าง มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
  2. จำนวนผู้มีสิทธิ์ 106,655 คน
  3. รัฐร่วมจ่ายคนละครึ่ง 50% ไม่เกิน 50 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 250 บาทต่อคนต่อเดือน
  4. ระยะเวลา 3 เดือน เริ่มช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 65

วิธีใช้สิทธิคนละครึ่ง จ่ายค่าน้ำมันเบนซิน

  1. ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ สามารถกดยืนยันสิทธิ์และเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชั่น
  2. จ่ายเงินโดยสแกน QR Code ณ สถานีบริการน้ำมัน ที่เข้าร่วมโครงการ
  3. สำหรับสถานีบริการน้ำมันสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่าน แอปพลิเคชันฝั่งผู้ขาย เพื่อสร้าง QR Code เพื่อรับชำระเงินจากผู้ใช้สิทธิ์

เช็ครายละเอียดเพิ่มเติม วิธีใช้คนละครึ่ง จ่ายค่าน้ำมันเบนซิน