ขึ้นทางด่วนฟรี

วันฉัตรมงคล ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย รวม 60 ด่าน

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 หรือ “วันฉัตรมงคล” ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาชนชาวไทยจะได้รับความสะดวกมากขึ้นในการเดินทางผ่านทางพิเศษ เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ประกาศ ขึ้นทางด่วนฟรี หรือ ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสำหรับ 3 สายทางหลักที่ครอบคลุมถึง 60 ด่านในทุกส่วนของกรุงเทพฯ ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 19 ด่าน, ทางพิเศษศรีรัช 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา 10 ด่าน ซึ่งการยกเว้นนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. ของวันเดียวกัน

ขึ้นทางด่วนฟรี

การยกเว้นค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน และเพื่อลดปัญหาการจราจรที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดต่อคิวชำระเงินที่ด่านเก็บเงิน การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนี้จะช่วยให้การเดินทางในวันหยุดสำคัญนี้สะดวกสบายมากขึ้น และยังส่งเสริมให้ประชาชนสามารถออกไปทำกิจกรรมต่างๆ นอกสถานที่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง