สิ่งของที่ห้ามเก็บในรถ

สิ่งของที่ห้ามเก็บในรถ ช่วงหน้าร้อนเด็ดขาด

เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อรถและสิ่งของภายในรถของคุณเมื่อจอดกลางแดดนานๆ ควรหลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของต่อไปนี้ในรถ

  1. ผลิตภัณฑ์นมบรรจุในขวดแก้ว – เนื่องจากมีโอกาสเน่าเสียและอาจก่อให้เกิดแรงดันภายในขวดจนทำให้ขวดแตกได้
  2. น้ำอัดลมบรรจุขวดหรือกระป๋อง – ความร้อนสะสมอาจทำให้เกิดแรงดันสูงภายในบรรจุภัณฑ์จนนำไปสู่การระเบิด
  3. แว่นตากันแดดหรือแว่นสายตา – เลนส์อาจทำหน้าที่เหมือนเลนส์ขยายแสงแดดและทำให้เกิดจุดความร้อนสูงที่อาจเป็นสาเหตุของการไหม้หรือละลายวัสดุต่างๆ ภายในรถ
  4. สีเทียนและสีชอล์ก – มีจุดหลอมละลายต่ำและอาจละลายเมื่อได้รับความร้อนสูง ทำให้ทำความสะอาดยาก

การทราบข้อมูลเหล่านี้และปฏิบัติตามจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและรักษาสภาพภายในรถให้สะอาดและปลอดภัย

ของที่ห้ามเอาไว้ในรถหน้าร้อน