อัปเดต การต่ออายุใบขับขี่ 2567 เอกสาร และ ขั้นตอน มีอะไรบ้าง

การต่ออายุใบขับขี่ 2567 ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงขั้นตอนให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นผู้ที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งได้โดยตรง

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. บัตรประชาชนตัวจริง
 2. ใบขับขี่เดิม
 3. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกไม่เกิน 1 เดือน
 4. ใบรับรองผลทดสอบการอบรมใบขับขี่ ซึ่งแนะนำให้อบรมผ่านระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เช่น การทดสอบทางสายตา การมองเห็นสี และการตอบสนองทางเท้า
 3. อบรมการขับขี่ เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมออนไลน์)
 4. ถ่ายรูปและพิมพ์ใบขับขี่ใหม่

การต่อใบขับขี่แบบไม่ต้องจองคิว

การต่อใบขับขี่สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เพียงแค่อบรมผ่านระบบ e-Learning ที่ www.dlt-elearning.com และนำผลผ่านการอบรมไปยื่นพร้อมเอกสารที่กำหนด

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่

 • รถยนต์: 505 บาท (ค่าใบขับขี่ 500 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท)
 • รถจักรยานยนต์: 255 บาท (ค่าใบขับขี่ 250 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท)

การต่อใบขับขี่ล่วงหน้า

 • สามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้ทันทีที่ถือใบอนุญาตขับรถครบ 1 ปี
 • หากใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และทดสอบข้อเขียนใหม่
 • หากใบขับขี่ขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 5 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

สรุป

การต่อใบขับขี่ 2567 ที่กรมการขนส่งทางบกมีขั้นตอนที่ง่ายและสะดวกขึ้น ผู้ขับขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า เพียงแค่เตรียมเอกสารครบถ้วนและผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ก็สามารถดำเนินการได้ทันที ค่าธรรมเนียมการต่อใบขับขี่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของยานพาหนะ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ควรตรวจสอบเอกสารให้พร้อมก่อนเดินทางไปยังสำนักงานขนส่ง

ต่อใบขับขี่ 5 ปี เป็น 5 ปี